Kirgisztan

krajina Nebeských vrchov
nespútaných riek
slnka
a vetra
kde čas prítomný a minulý
sa zlievajú do jedného toku